Oproep aan Provinciale Staten Utrecht

Vandaag is er een brief gestuurd vanuit de uitgebreide kopgroep Vuelta 2022, naar Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten Utrecht.
In deze brief wordt de Statenleden en het College van Gedeputeerde Staten opgeroepen een bijdrage te leveren aan de Vuelta-start in 2022 en deze te ondersteunen.

De brief wordt onderschreven door de uitgebreide kopgroep van de Grupo de Cabeza Vuelta 2022, aangevuld met netwerkorganisaties, maatschappelijke instellingen en bedrijven, die samen meer dan 2000(!) bedrijven en instellingen vertegenwoordigen.

Met de komst van een grensoverschrijdend internationaal topevenement als de Vuelta wordt letterlijk de verbinding tussen de stad en regio gemaakt. De Utrechtse regio wordt daardoor in alle opzichten, maar vooral als het gaat om wonen, vitaliteit, mobiliteit, toerisme en recreatie, gepositioneerd als dé regio voor gezond leven in een stedelijke omgeving. In deze moeilijke tijden is naast een focus op gezondheid en bewegen, een focus op herstel van de door Corona getroffen sectoren een extra motivatie om perspectief te bieden aan inwoners en ondernemers. Het evenement kan daarnaast uitstekend bijdragen aan het verwezenlijken van brede politiek bestuurlijke ambities.

De inhoud van de brief kunt u hier bekijken:
Oproep Kopgroep Vuelta 2022 aan Provinciale Staten Utrecht om ambitie Vuelta 2022 te steunen dd. 7 december

Als referentie: opbrengsten eerdere grote sportevenementen:
Eindonderzoek/rapportage Tour de France 2015
Eindonderzoek/rapportage Giro d’Ítalia 2010

en de Tussenrapportage Vuelta 2020