Het BPU wil een netwerkorganisatie voor de stad en regio Utrecht zijn (U 10 gemeenten) met passie voor de wielersport (zowel topsport als breedtesport). Het is haar missie om de Utrechtse regio als meest leefbare economie (Healthy Urban Living) te positioneren.

Dit wil het BPU bereiken door de ambitie Utrecht, Bicycle Capitol of the World te ondersteunen. Deze ambitie richt zich op innovatie, gezondheid en bewegen, infrastructuur, kennis, cultuur, evenementen en wielersport. Het BPU gebruikt hierbij hoofdzakelijk grootschalige (sport)evenementen om de ambities te verwezenlijken. Het BPU organiseert en ondersteunt diverse activiteiten die bijdragen aan dit doel en probeert mensen en organisaties op dit vlak met elkaar te verbinden. Het grote evenement is dus geen doel op zichzelf, maar een middel voor verbinding en activatie. Anders gezegd en als voorbeeld: als we meer mensen duurzaam gezond laten bewegen in de buitenlucht door allerlei activiteiten rondom een groot sportevenement, is een deel van de missie al geslaagd. Dit proberen we met alle thema’s via onze partners voor elkaar te krijgen.