Het BPU wil een netwerkorganisatie voor de stad en regio Utrecht zijn (U 10 gemeenten) met passie voor de wielersport (zowel topsport als breedtesport). Het is haar missie om de Utrechtse regio als meest leefbare economie (Healthy Urban Living) te positioneren.

Dit wil het BPU bereiken door de ambitie Utrecht, Bicycle Capitol of the World te ondersteunen. Deze ambitie richt zich op innovatie, gezondheid, infrastructuur, kennis, evenementen en wielersport. Het BPU richt zich hierbij hoofdzakelijk op grootschalige (sport)evenementen. Het BPU organiseert en ondersteunt diverse activiteiten die bijdragen aan dit doel en probeert mensen en organisaties op dit vlak met elkaar te verbinden. Het grote evenement is geen doel op zichzelf, maar een middel voor verbinding en activatie.